728 x 90

واشنگتن اگزمینر:شورای ملی مقاومت شمار جان‌باختگان کرونا در ایران را بیش از ۶۰هزار نفر شمارش کرده است

واشیگتن اگزمینر
واشیگتن اگزمینر

واشنگتن اگزمینر روز۲۳ژوئن- ۳تیر۹۹: «رژیم ایران ادعا می‌کند شمار جان‌باختگان ۹هزار و ۷۴۲نفر است. این ارقام رژیم ایران توسط کارشناسان، گروه‌های ناراضی و حتی برخی عناصر در درون رژیم زیرسؤال رفته است. شورای ملی مقاومت ایران جان‌باختگان کرونا در سراسر ایران را بیش از ۶۰هزار نفر شمارش کرده است.