728 x 90

واشنگتن پست: دریانوردان خارجی می‌گویند در کشتیهای رژیم ایران فریب‌خورده‌اند

یکی از بنادر ایران - عکس از آرشیو
یکی از بنادر ایران - عکس از آرشیو

تعداد زیادی از ملوانان هندی می‌گویند که فریب رژیم ایران را خورده‌اند.

واشنگتن پست روز ۲۴دی در بخشی از گزارش خود نوشت: «ملوانان هندی می‌گویند که شرکت‌های کشتیرانی رژیم ایران که با شرکت‌های بین‌المللی همکاری می‌کنند، تعداد زیادی از دریانوردان هندی را مجبور به کار در شرایط خطرناک و با دستمزد کم یا بدون دستمزد، کرده‌اند و آنها مجبور می‌شوند مواد مخدر و محموله‌هایی را که تحت تحریم‌های بین‌المللی است را حمل کنند»...

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات