728 x 90

واشنگتن پست: با گذشت چهار ماه از قیام ایران، معترضان هنوز در خیابان‌ها هستند

قیام ایران
قیام ایران

واشنگتن پست پنجشنبه ۱۳بهمن طی مطلبی درباره استمرار قیام سراسری مردم ایران و تشدید سرکوب نوشت با گذشت چهار ماه از قیام ایران، معترضان هنوز در خیابان‌ها هستند. مقامات هم‌چنان با خشونت و ارعاب پاسخ می‌دهند.
این بن‌بست خونین در هیچ کجا به اندازه استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی مشهود نیست، استانی که مرگبارترین سرکوب معترضان توسط دولت را در اواخر سپتامبر تحمل کرد و اکنون محل تظاهرات هفتگی پس از نماز جمعه است.
واشنگتن پست بیش از ۱۰۰ فیلم و عکس را تجزیه و تحلیل کرد، با شاهدان عینی و ناظران حقوق‌بشر مصاحبه کرد و داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط گروه‌های ناظر درگیری را در طول ۱۷هفته اعتراضات - برای درک بهتر شدت و پیچیدگی سرکوب دولت، و تداوم معترضان، بررسی کرد. .
دستگیریهای دستجمعی یکی از ویژگی‌های اصلی سرکوب دولت است - بنا به گزارش خبرگزاری فعال هرانا، حدود ۲۰هزار نفر در سراسر کشور از زمان شروع ناآرامی‌ها بازداشت شده‌اند، اگر چه محدودیت‌های گزارشی امکان بررسی آمار دقیق را غیرممکن می‌کند.
یک کارمند ۴۰ساله بهداشت و درمان در زاهدان که از سپتامبر دست به تظاهرات زده است به روزنامه پست توضیح داد که چگونه استراتژی نیروهای امنیتی با شروع تجمع تظاهر کنندگان در گروه‌های کوچکتر تغییر کرد.
او گفت: «به جای تیراندازی به مردم، وقتی نیروهای امنیتی دیدند که تظاهرات عمداً در سطح شهر پراکنده شده است، دیدند که کنترل آنها دشوارتر است. در پاسخ، آنها شروع به دستگیری گروه‌های بزرگی از مردم، مجازات آنها، متهم کردن آنها به جنگ با خدا و محکوم کردن آنها به اعدام کردند».
مردی با لباس رسمی شروع به پرتاب گاز اشک‌آور به سمت جمعیت می‌کند. با این حال، هر جمعه، جمعیت به خیابان‌ها باز می‌گردند.
یکی از معترضان به واذشینگتن پست گفت: «ما در این کشور حقوقی داریم، اما تاکنون، حتی کوچکترین نوع حقوق‌بشر را دریافت نکرده‌ایم. ما حاضریم امروز خود را فدای فردای فرزندانمان کنیم».

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/e3a896cd-6aed-4904-856b-3f9a5a6b26d6"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات