728 x 90

واردات رژیم از قطب جنوب!

واردات از قطب جنوب
واردات از قطب جنوب

سایت حکومتی نود اقتصادی روز شنبه ۲بهمن نوشت: در آمارهای ۹ماهه واردات کشور، یک مبدأ عجیب‌وغریب ذکر شده است. این مبدا، قطب جنوب است که امسال رقمی در حدود ۱۶۳هزار دلار اسید سیتریک از این منطقه وارد ایران شده است.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/ead3228a-98f3-4fee-88c4-68671116f41c"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات