728 x 90

هیلاری کلینتون: من بسیار تحت تأثیر مردم ایران به‌ویژه زنان ایرانی که در خیابان هستند، قرار گرفتم

هیلاری کلینتون وزیر خارجه سابق آمریکا
هیلاری کلینتون وزیر خارجه سابق آمریکا

هیلاری کلینتون وزیر خارجه سابق آمریکا طی سخنرانی در سایت یاهو گفت: من بسیار تحت تأثیر مردم ایران به‌ویژه زنان ایرانی که در خیابان هستند، قرار گرفتم و به آنها افتخار می‌کنم. وی افزود: من از زنان شجاعی در ایران یاد می‌کنم که برای حقوق و آزادی خود در برابر یک رژیم وحشتناک ایستاده‌اند. رژیمی که به‌خاطر سرکوب زنان در قدرت باقی مانده است.

کلینتون گفت: «من نمی‌توانم امشب اینجا بایستم بدون این‌که زنان شجاعی در ایران را که برای حقوق خود، آزادی خود در برابر رژیم وحشتناکی که به‌دلیل سرکوب زنان در قدرت باقی می‌مانند، دفاع می‌کنند، به‌رسمیت بشناسم». و من نمی‌توانستم در اینجا بدون فکر کردن به زنان در افغانستان که از تحصیل محروم می‌شوند یا زنانی که در خط مقدم اوکراین هستند که می‌خواهند از کشورشان در برابر وحشیگری تهاجم پوتین دفاع کنند، بایستم».

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/7498deb9-4cce-4e3e-8892-5d1e407aeada"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات