728 x 90

همبستگی دبیر کل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری سوئیس ITUC با مردم ایران در سالگرد قیام آبان۹۸

قیام آبان۹۸
قیام آبان۹۸

«این پیام همبستگی با ملت ایران است. در حالی که ما اولین سالگرد حملات به معترضان را در ماه نوامبر گذشته بزرگ میداریم، مجدداً از دولت می‌خواهیم که دست از سرکوب که در سرتاسر کشور در جامعه مدنی و نیز در دنیای کار با آن روبه‌رو هستند، بردارد. این آن چیزی نیست که دولتها باید، باشند. آنها باید به حقوق دموکراتیک و آزادی حقوق‌بشر و کار که دولتهای متمدن، پایبند هستند، متعهد باشند.

ما به ملت ایران می‌گوییم شما همبستگی دارید، ما در اعتراض به رژیم استبدادی که حقوق اساسی شما را انکار می‌کند در کنار شما هستیم». (پیام ویدئویی دبیرکل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری سوئیس ۵آذر)