728 x 90

همان‌قدر سیاست نمی‌دانید که دین نمی‌فهمید!

اختلافات سیاسی در ایران
اختلافات سیاسی در ایران

روزنامه حکومتی رسالت روز پنجشنبه ۲۴مهرماه در سرمقاله‌اش با عنوان همان‌قدر سیاست نمی‌دانید که دین نمی‌فهمید آخوند روحانی را زیر ضرب گرفت و ‏نوشت: «هنوز به سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی نرسیده‌ایم، با این‌ حال حرف از صلح زدن و آن را به مبانی دین چسباندن چه معنایی دارد؟... عصای برجام با تغییر ‏دولتها و تاکتیک‌ها در کاخ‌سفید دگرگون می‌شود و تکیه بر آن، کاری عقلایی نیست. ‏

آنچه حقیقتاً عجیب بوده و قابل‌پذیرش نیست، آن است که ایشان پس از ۷سال نسخه‌پیچی بر اساس منطق سازش و مذاکره ‏و دستاورد تحقیقاً هیچ، باز هم منطق امتحان پس داده و شکست‌خورده خود را تئوریزه می‌کند».