728 x 90

هلاکت سرهنگ نیروی انتظامی در استان کرمان

هلاکت سرهنگ علی برزگر در کرمان
هلاکت سرهنگ علی برزگر در کرمان

به گزارش سخنگوی فرماندهی انتظامی استان کرمان، یک مأمور فراجا در درگیری با نیروهای مسلح مردمی به هلاکت رسیده است. سرهنگ امین غفوری سخنگوی فرماندهی انتظامی استان کرمان گفت: «در این درگیری که شب گذشته اتفاق افتاد شش نفر از اشرار مسلح به هلاکت رسیدند».

این مزدور با اذعان به ضرباتی که نیروهای سرکوبگر رژیم دریافت کرده‌اند فاش کرد که یکی از عوامل نیروی سرکوبگر انتظامی نیز در جریان این درگیری به‌هلاکت رسیده است.

سخنگوی فرماندهی انتظامی استان کرمان که از انتشار جزئیات درگیری پرهیز می‌کرد نام سرهنگ کشته شده نیروی سرکوبگر انتظامی را علی برزگر ذکر کرد (خبرگزاری نیروی تروریستی قدس - تسنیم - ۴مرداد).

شایان ذکر است که در ماه‌های اخیر به‌دلیل بروز نارضایتی‌های عمومی هلاکت عوامل رژیم در شهرهای مختلف رو به گسترش افتاده است و سرکردگان رژیم به‌شدت از این فضا در هراس هستند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/de26495f-837b-4128-8727-9da3d58e7834"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات