728 x 90

هشدار پاسدار حسین رحیمی نسبت به پیامدهای کرونا و شرایط انفجاری جامعه

پاسدار حسین رحیمی سرکرده نیروی انتظامی رژیم در تهران
پاسدار حسین رحیمی سرکرده نیروی انتظامی رژیم در تهران

پاسدار حسین رحیمی سرکرده نیروی انتظامی رژیم در تهران روز ۱۵فروردین نسبت به پیامدهای کرونا، شرایط انفجاری جامعه و نارضایتی فزاینده محرومان به سرکردگان نظام هشدار داد. وی در تلویزیون حکومتی گفت:

«ما یک موضوعی داریم پسا کرونا به‌خصوص تو مباحث اقتصادی و به‌ویژه برای اقشاری که به‌قول جنابعالی روزانه دارند امرار معاش می‌کنند و یک چیزی را به‌دست می‌آورند که در کنار خانواده‌شان زندگی‌شان را بکنند بچرخانند خب شاید بیشترین فشار به این قشر دارد می‌آید.

حتی به بعضی از اصناف حالا همین کسانی که واحد صنفی هم دارند خب خیلی‌ها از اینها مغازه را اجاره کرده طرف یکسری امکانات گرفته واقعاً دارد فشار می‌آید رویشان....

 

روز ۱۳فروردین نیز پاسدار اشتری به آخوند روحانی و دیگر سرکردگان نظام اعلام خطر کرد و گفت: بسیاری دو ماه است هیچ درآمدی ندارند، ممکن است در پسا کرونا اتفاقاتی بیفتد:

 

اشتری فرمانده نیروی انتظامی - تلویزیون رژیم ۱۳فروردین ۹۹: «یک مشکلی که ما داریم الآن واقعاً کسانی هستند که روزمزد هستند و باید از خانه بیایند بیرون برای امرار معاش همان روزشان. دو ماه است یک ماه است یا کمتر یا بیشتر این‌ها هیچ درآمدی ندارند اینها اگر این حالت بماند ممکن است یک تبعات آسیبهای بعدی ما داشته باشیم و بعد از (پسا برجام اشتباها گفت تصحیح کرد) پسا کرونا یک اتفاقات بیفتد این تسریع بشود که مصوباتی هم داشتیم تو کمیته اجتماعی و امنیتی هم مطرح شده ولی زودتر یک کاری را انجام بدهیم.»