728 x 90

هشدار ملک عبدالله پادشاه اردن در مورد دخالتهای شرورانه رژیم ایران

ملک عبدالله دوم پادشاه اردن
ملک عبدالله دوم پادشاه اردن

ملک عبدالله دوم پادشاه اردن در مصاحبه با فاکس‌ نیوز گفت‌: به هر کجایی که شما نگاه کنید اثر انگشت رژیم ایران را چه در عراق و چه در سوریه و لبنان می‌بینید. در یمن هم همینطور. آنها در شاخ آفریقا هم حضور دارند. پادشاه اردن افزود:‌ رژیم ایران دنبال این است هر چه بتواند به مدیترانه نزدیک شود. این شرارتی است که این رژیم دارد انجام می‌دهد.

 

فاکس نیوز ۷مهر ۹۷

فاکس نیوز:‌ رژیم ایران به‌طور مشخص در یمن فعال است و شبه‌نظامیان را تأمین مالی می‌کند

پادشاه اردن: و در بسیار از نقاط دیگر منطقه فعالیت دارند.

فاکس نیوز:‌ شما ایران را چگونه می‌بینید؟

ملک عبدالله: در هر کجایی که شما نگاه کنید اثر انگشت رژیم ایران را می‌بینید چه در عراق، چه در سوریه و لبنان و چه در یمن و همین‌طور در شاخ آفریقا

 

رفتار شریرانه رژیم ایران برای نزدیک شدن به خاورمیانه

فاکس نیوز: آیا برای سوریه یک راه‌حل سیاسی وجود دارد؟

ملک عبدالله دوم:‌ ما داریم روی موضوعات آن کار می‌کنیم.

منظور من این است که بعضی وقتها سیاست‌ها، به‌وسیله افراد مشخصی تغییر می‌کنند...

که با توجه به‌گفته‌های آنها، آمریکاییان و روسها قرار است یک مرکز فرماندهی مشترک در اردن داشته باشند و به این تصمیم‌گیری کمک کنند.

ما یک استراتژی داریم که از چند هفته قبل دوباره از سر گرفته شده است. ما همه، روی این موضوع کار می‌کنیم اما رژیم ایران در رابطه با هیچ‌کس کمک‌کار نیست. آنها می‌خواهند هر چه بتوانند به مدیترانه نزدیک شوند و همه تلاششان را برای این موضوع بکار می‌گیرند که حضورشان را در این منطقه ادامه دهند و این شرارتی است که آنها دارند انجام می‌دهند.

 

بیشتر بخوانید