728 x 90

هشدار سفیر آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به کارشکنیهای رژیم ایران

لورا هولگیت، سفیر آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
لورا هولگیت، سفیر آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی

لورا هولگیت، سفیر آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز چهارشنبه اول آذر، کارشکنیهای رژیم ایران که موجب «تضعیف‌» نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده است را به زیر ضرب برد و نسبت به تخلفهای رژیم ایران در زمینه اتمی هشدار داد.

وی ضمن هشدار نسبت به کارشکنیها و تخلفهای رژیم ایران در زمینه هسته‌یی گفت: «ما با نگرانی جدی نتیجه‌گیری مدیرکل آژانس درباره تضعیف توانایی آژانس برای تضمین ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌یی ایران را متذکر می‌شویم».
لورا هولگیت افزود: «چنین اقداماتی عمیقاً نتایج معکوس به‌دنبال دارد و ما درخواست مدیرکل برای خودداری ایران از ایجاد اختلال در بازرسی‌های آژانس را تکرار می‌کنیم».
این در حالیست که رافائل گروسی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز کارشکنیهای رژیم ایران در ممانعت از حضور برخی از «با تجربه‌ترین و متخصص‌ترین بازرسان» این نهاد سازمان ملل متحد را موجب واردآمدن «ضربه بسیار جدی» به فعالیت‌های آژانس در ایران ارزیابی کرده است.

سفیر آمریکا در آژانس در ادامه اظهار داشت حذف بازرسان با تجربه توسط ایران در پی تغییرات اعلام نشده در آبشارهای سانتریفوژهای پیشرفته در فردو در اوایل سال جاری را موجب «نقض آشکار» تعهدات پادمانی ایران دانست.

لورا هولگیت رژیم ایران را آن هم «بعد از شناسایی ذرات اورانیوم غنی شده تا بیش از ۸۰درصد توسط آژانس در آن سایتها که بسیار فراتر از سطح مجاز غنی‌سازی ایران است» را گامی در تشدید تنشها و ادامه کارشکنیها رژیم ایران توصیف کرد.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/6f85f372-239c-43bd-bbac-a19bf037deae"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات