728 x 90

هشدار روزنامه حکومتی به قیام بعد از کرونا

کرونا در ایران
کرونا در ایران

در وحشت از قیام مردم به خشم آمده از جنایات رژیم، روزنامه‌ ایران، ارگان دولت آخوند روحانی روز سه شنبه ۱۹فروردین نوشت: ما بعد از کرونا جنبش‌های اجتماعی بزرگ خواهیم داشت و فردای ایران بعد از کرونا یک فردای آرام نخواهد بود. مانند ماجرای بعد از حوادث ۹۶شاهد حوادث متعدد و قدرتمند خواهیم بود.

این صداهای اجتماعی در فردای پس از کرونا بلند خواهد بود و این همان تحول عمده‌یی است که نظام اجتماعی دنبال می‌کند.

همچنین روزنامه حکومتی شرق۱۹فروردین نیز نوشت:‌سال۱۳۹۹سالی تاریخی برایمان خواهد بود. (در) سالی که گذشت... رابطه دولت – ملت به مرحله حساسی رسیده است. حوادث آبان و دی سال گذشته، گستره ماجرا در شهر و روستا، شعارهایی که سر داده شد و نیز نحوه مشارکت در انتخابات اسفند، در کنار رفتار آمریکا و هدف‌گرفتن موجودیت نظام، شرایطی را فراهم کرده که برون‌رفت از آن، مستلزم تصمیمات سخت است.

 

هاشمی‌طبا از مهره‌های حکومتی نیز در روزنامه حکومتی شرق ۱۹فروردین گفت: اگر از پدیده غیرقابل پیش‌بینی کرونا درس نگیریم -که نمی‌گیریم- باید دانست که پدیده‌های قابل پیش‌بینی آثاری بسیار مرگ‌بار و منهدم‌کننده بر جامعه خواهند گذاشت.