728 x 90

هشدار روزنامه حکومتی ابتکار نسبت به خشم مردم

ترس رژیم از قیام
ترس رژیم از قیام

روزنامه حکومتی ابتکار نسبت به مطالبات پاسخ داده نشدهٔ مردم هشدار داد و نوشت: «با بروز هر باره اتفاقی مشابه، خاطره‌های نه‌چندان دور دوباره زنده می‌شوند و باری مضاعف را بر مخاطب تحمیل می‌کنند. این روند آرام آرام جامعه را درگیر بغضی گلوگیر می‌کند. بغضی که هرگز نمی‌توان تبعات شکستنش را پیش‌بینی کرد. اما تردیدی نیست که این بغضهای تلمبار شده روزی خواهند شکست و احیاناً به‌سیلی بنیان‌کن تبدیل خواهند شد». (ابتکار ۳۰دی).