728 x 90

هشدار رسانه حکومتی به ناپایداری وضعیت فعلی و تبدیل شدن آن به موقعیت انقلابی

ترس رژیم از قیامی دیگر
ترس رژیم از قیامی دیگر

یک روزنامه حکومتی با اذعان به وضعیت انقلابی در جامعه نوشت: دستگاه حاکمه باید به‌سرعت تدابیری برای برون‏‌رفت از این وضعیت بیندیشد. وضعیتی که به‌غایت ناپایدار است، این ناپایداری هم تیغی دو لبه است؛ به این معنی که می‌تواند به‌سرعت تبدیل به «موقعیت انقلابی» شود. حاکمان باید تلاش کنند تا کشور به «موقعیت انقلابی» سلام نکند.

روزنامه حکومتی ابتکار افزود: جامعه ایران در حال گذار از شکافها به نقطه‌ای بسیار ناپایدارتر و خطرخیزتر است. شکاف‌های اجتماعی در ایران علاوه بر ماهیت بحران‌آفرین خود، با عنصر تسریع‌کننده‌، برهم‌زننده انتظام موجود و مداخله‌گری تحت عنوان حاکمیت نیز روبه‌رو است. از این منظر باید دانست که شکاف‌های اجتماعی در ایران بیش از هر جامعه دیگری مخاطره‌آمیز و نگران‌کننده است. این وضعیت، تیغ تند شکاف‌های اجتماعی در ایران را تیزتر و برندگی آن را چندین برابر می‌کند.