728 x 90

هشدار به مجلس ارتجاع نسبت به نارضایتی‌های مردم در اصفهان، شهرکرد و...

درگیر مردم اصفهان با ماموران سرگوبگر یگان ویژه - ۵آذر۱۴۰۰
درگیر مردم اصفهان با ماموران سرگوبگر یگان ویژه - ۵آذر۱۴۰۰

روزنامه حکومتی جهان صنعت در مقاله‌ای به‌تاریخ دوشنبه ۸آذر با وحشت از اوجگیری خیزشها و قیامها در شهرهای میهن به اعضای مجلس ارتجاع هشدار داد و نوشت «مجلس مستقر متوجه نارضایتی‌های مردم در اصفهان، شهرکرد و… باشند».
علی صوفی نویسنده مقاله که خود از کارگزاران جنایتکار همین رژیم و پیش‌تر استاندار گیلان و وزیر تعاون در دولت آخوند خاتمی بوده با زیر ضرب بردن باند خامنه‌ای در انتساب خیزشهای مردم غیور اصفهان به دشمن؛ آنان را از این کار بر حذر داشته و با اذعان به نفرت عمومی نسبت به حاکمیت ادامه می‌دهد: «شاید برخی با نسبت دادن اتفاقات رخ داده به دشمن و افراد نفوذی و… پرونده این قضیه را ببندند، اما واقعیت آن است که سرکوب، متهم و محکوم کردن مردم و این‌گونه برخوردها مشکلی را از کشور حل نمی‌کند. اتفاقاً برعکس عمل کرده و هر روز مسئولان را منزوی‌تر کرده و بر نارضایتی‌های مردمی می‌افزاید».

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات