728 x 90

هشدار الیاس حضرتی عضو مجلس ارتجاع: مجاهدین بر چهره تمام نظام سمپاشی می‌کنند و ما توجهی به این جنگ بزرگ نداریم

مجلس رژیم
مجلس رژیم

الیاس حضرتی عضو مجلس ارتجاع طی سخنانی در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۲۴اردیبهشت ۹۸) گفت رژیم «با سخت‌ترین برنامه تحریم جهانی» و «با غلظت‌ترین برنامه محاصره اقتصادی در ۱۰۰سال گذشته ایران» روبه‌رو است. او تحت عنوان «از بین رفتن اعتماد مردم» و «ناامیدی مردم»‌ از نظام از این‌که این شرایط منجر به قیام مردم شود هشدار داد و گفت:‌ در یک جنگ روانی وحشتناک قرار داریم. جنگ شروع شده است. هدف از بین بردن اعتماد مردم است». وی هدف از این «جنگ روانی»‌ را جدا کردن مردم از رژیم دانست.

این عضو مجلس ارتجاع در وحشت از گسترش استقبال اجتماعی از مجاهدین گفت دشمن روی «ناامید کردن مردم»‌و «دامن زدن به اختلافات» حساب باز کرده است و افزود:‌ دشمن از تمام توانش دارد استفاده می‌کند. با اخبار غلط، با بزرگنمایی. ۱۲۰۰نفر از مجاهدین نشسته‌اند و بر چهره حزب‌اللهی، اصلاح‌طلب، اصول‌گرا، مدافع نظام و افراطی و تندرو دارند سمپاشی می‌کنند و در داخل هم ما بدون این‌که توجهی به این جنگ بزرگ داشته باشیم هم‌چنان داریم (به آن) دامن می‌زنیم». وی به باندهای درونی رژیم هشدار داد که درکی از شرایط کنونی ندارند و گفت‌: زمانی درک می‌کنند که مردم زیر چرخ‌ها له شده‌اند».

الیاس حضرتی به وضعیت انفجاری جامعه و فلج رژیم اعتراف کرد و گفت:‌ «هیچگونه درکی از له شدن مردم در زیر چرخهای گرانی و تورم و بیکاری و هرج و مرج حاکم بر بازار و اقتصاد نداریم و همه‌مان سرگرم موضوعات پوچ اندر پوچیم».