728 x 90

هشتگ «رئیسی_جلاد۶۷» در تسنیم!

تسنیم - با هشتگ رئیسی جلاد۶۷
تسنیم - با هشتگ رئیسی جلاد۶۷

یکشنبه شب ۲۸شهریور، خبرگزاری نیروی تروریستی قدس موسوم به تسنیم، در توئیتی درباره رئیسی و پیمان شانگهای، هنگام درج اسم جلاد ۶۷، اشتباها از هشتگ:

«رئیسی_جلاد۶۷» استفاده کرد!

این هشتگ پس از مدتی، از «وایر» خبرگزاری مزبور حذف شد.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات