728 x 90

هراس رژیم آخوندی از برگزاری مراسم برای شهیدان قیام

شهدای قیام آبان ۹۸
شهدای قیام آبان ۹۸

بنا به گزارشهای دریافتی روز دوشنبه ۱۲آبان، رژیم آخوندی در هراس از برگزاری مراسم برای شهیدان قیام آبان، خانواده‌های این شهیدان را به ادارهٔ اطلاعات در شهرهای مختلف احضار کرده و به آنها در مورد برگزاری مراسم بزرگداشت شهیدان قیام هشدار داده است.

مأموران وزارت بدنام اطلاعات، خانواده‌های شهیدان را تهدید کرده‌اند که در صورت برگزاری مراسم و قرار دادن فیلم و تصویر مراسم در شبکه‌های اجتماعی همهٔ اعضای خانواده دستگیر خواهند شد.