728 x 90

هدف از سیرک رئیسی در کنگره زنان؟

یک هم‌وطن:

کرج ۴بهمن

چرا خامنه‌ای و رئیسی مجبور شدند نمایش کنگرهٔ زنان اجرا کنند؟

آخوند رئیسی ـ ۲۹دی ۱۴۰۱:

قانون اساسی ما نسبت به حقوق زنان و کرامت زن‌ها بسیار تأکید کرده!

امیرحسین فروغی ـ اول بهمن ۱۴۰۱:

طبق تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی زنانی که بدون حجاب شرعی در انظار عمومی ظاهر می‌شوند مجرم هستند

مگر با این نمایش‌ها می‌توان ۴۳سال زن‌ستیزی را پنهان کرد؟

آخوند رسول فلاحتی در نمایش جمعه رشت ـ ۲۴دی ۱۴۰۱:

در خیابان زنی که با سر برهنه می‌آید این جرم دارد قاضی می‌تواند او را تعزیر یا حبس یا جریمه مالی بکند

آنچه خامنه‌ای را به این نمایش مضحک کشاند، خروش زنان و دختران شجاع میهن است که در کف خیابان جلودار قیام هستند

خروش زنان...

هیز تویی هرزه تویی زن آزاده منم

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/32d54617-4c4e-4df8-960c-2fdbeaf00ece"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات