728 x 90

هجدهمین هفته اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در کارزار «سه‌شنبه‌های علیه اعدام»

هفته اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در کارزار سه‌شنبه‌های علیه اعدام
هفته اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در کارزار سه‌شنبه‌های علیه اعدام

امروز سه‌شنبه ۸ خرداد زندانیان سیاسی از جمله در زندانهای اوین، قزلحصار، مرکزی کرج و خرم‌آباد در هجدهمین هفتهٔ کارزار جمعی "سه‌شنبه‌های علیه اعدام" دست به اعتصاب غذای اعتراضی زدند. این دور از کارزار «سه‌شنبه‌های علیه اعدام» در شرایطی برگزار می‌شود که آزار و سرکوب زندانیان سیاسی به‌این خاطر به‌اوج رسیده است.
از جمله این فشارها انتقال احمدرضا حائری و زرتشت احمدی راغب از زندانیان شرکت‌کننده در این کارزار در قزلحصار به سلولهای انفرادی واحد سه (محل نگهداری زندانیان زیر حکم اعدام) بود.
هم‌چنین در هفته‌های گذشته دو نفر از زندانیان سیاسی در زندان مرکزی خرم‌آباد به نامهای محمد و مهدی خداکرمی را به‌دلیل شرکت در کارزار «سه‌شنبه‌های علیه اعدام» به انفرادی و بعداً به زندان پارسیلون همین شهر تبعیدکردند.
در بیانیه زندانیان اعتصابی آمده است: کارزار "سه‌شنبه‌های علیه اعدام" در شرایطی ادامه دارد که آمار صدور و اجرای احکام اعدام در زندانهای رژیم در سه ماهه نخست امسال به‌شدت افزایش یافته است.

 

متن اطلاعیه اعتصاب سه‌شنبه‌های علیه اعدام - ۸خرداد ۱۴۰۳

با وجود روند آزار و سرکوب زندانیان سیاسی؛ کارزار "سه‌شنبه‌های نه به اعدام" وارد هجدهمین هفته خود شد.

بنا بر اطلاع منابع موثق زندانیان سیاسی در چند زندان کشور برای هجدهمین هفته پیاپی در اعتراض به صدور و اجرای احکام غیرانسانی اعدام دست به اعتصاب غذا زدند.

امروز سه‌شنبه ۸ خرداد زندانیان سیاسی در زندانهای اوین، قزلحصار، کرج، خرم‌آباد و... در ادامه کارزار جمعی "سه‌شنبه‌های نه به اعدام" برای هجدهمین هفته پیاپی دست به اعتصاب غذای اعتراضی زدند.

ادامه این کارزار اعتراضی در حالی است که مقامات زندان در زندان قزلحصار کرج که در یک سال گذشته بزرگترین مرکز اجرای حکم اعدام در کشور بوده؛ هفته گذشته احمدرضا حائری و زرتشت احمدی راغب از جمله زندانیان شرکت‌کننده در این کارزار را به سلول‌های انفرادی واحد سه (محل نگهداری زندانیان زیر حکم اعدام) منتقل کردند.

احمدرضا حائری روز یک‌شنبه شش خرداد پس از یک هفته به بند عمومی بازگردانده شد، اما زرتشت احمدی راغب که شنبه پنج خرداد به سلول انفرادی منتقل شده هنوز به بند عمومی بازگردانده نشده است.

منابع موثق نزدیک به خانواده زندانیان سیاسی از اعلام اعتصاب غذای زرتشت احمدی راغب خبر داده و با توجه به بیماریهای متعدد این زندانی سیاسی ۶۴ ساله نسبت به در خطر قرار گرفتن سلامتی وی ابراز نگرانی کردند.

شایان ذکر است که در هفته‌های گذشته هم دو نفر از زندانیان سیاسی به نامهای محمد و مهدی خداکرمی در زندان خرم‌آباد را به‌دلیل شرکت در همین کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام به انفرادی و بعداً به زندان پارسیلون همین شهر تبعیدکردند.

کارزار "سه‌شنبه‌های نه به اعدام" در شرایطی ادامه دارد که آمار صدور و اجرای احکام اعدام در زندانهای جمهوری اسلامی در سه ماهه نخست امسال به‌شدت افزایش یافته است.

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/db8df02a-ecb4-4e28-bf7b-2b2c57c51964"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات