728 x 90

نیویورک تایمز: ایران متهم به پنهان‌کاری فعالیت‌های اتمی است

بازرسان آژانس بین المللی اتمی
بازرسان آژانس بین المللی اتمی

نیویورک تایمز جمعه ۳۰خرداد نوشت: آمریکا و قدرتهای بزرگ اروپا متحد شدند و اعلام کردند آنها نگرانی‌های جدی راجع به شکست تهران در اجازه به بازرسان برای بازدید از دو سایت دارند.

بازرسان بین‌المللی اتمی و آمریکا روز جمعه رژیم ایران را متهم کردند که فعالیت‌های مشکوک اتمی خود را پنهان کرده است و به این ترتیب راه را برای یک رویارویی جدید با قدرتهای غربی هموار کردند. این اولین بار است که قدرتهای اروپایی با دولت ترامپ در مقوله عمده رژیم ایران هم جبهه می‌شوند. برایان هوک نماینده ویژه وزارت‌خارجه آمریکا برای ایران گفته است رژیم ایران دو راه دارد یا به بازرسان اجازه دسترسی بدهد یا به راه فعلی یعنی مانع‌تراشی و فریبکاری ادامه دهد.