728 x 90

نیرویی قدرتمند برای سرنگونی رژیم در قلب شهرهای ایران کمین کرده

گردهمایی جهانی ایران آزاد
گردهمایی جهانی ایران آزاد

عرب نیوز روز شنبه ۴مردادماه نوشت: «پرزیدنت مقاومت ایران روز ۱۷ژوئیه به چندین هزار مخاطب خود در گردهمایی جهانی ایران آزاد که به‌صورت آنلاین برگزار شد، گفت نیرویی توانمند برای سرنگونی رژیم در قلب شهرهای ایران کمین کرده و بر اساس همه علائم، رژیم مذهبی حاکم در آستانه سرنگونی است».

عرب نیوز افزود: «شورای ملی مقاومت یک نیروی فراگیر است که شامل طیف گسترده‌یی از گروه‌های مخالف رژیم ایران است و اغلب به‌عنوان دولت در سایه توصیف می‌شود».

این خبرگزاری اضافه کرد: «شورای ملی مقاومت ایران با رهبری کاریزماتیک آن‌که آرمانهایش از پشتیبانی ایرانیان و حامیان غربی و عرب برخوردار است، به‌طور فزاینده‌یی به‌عنوان جایگزین مشروع و پیشرفته در برابر ولی‌فقیه و دار و دسته‌یی که اکنون در قدرت هستند، شناخته شده است».

عرب نیوز در ادامه نوشت: «شورای ملی مقاومت ایران، سه هدف برای ایران دارد: نابودی رژیم آخوندی، حق رأی عمومی و حاکمیت مردم، و آزادی اجتماعی و برابری. مشروعیت روزافزون شورای ملی مقاومت و جایگزین معتبری که برای آینده ایران ارائه می‌کند بر دستگاههای سیاسی و امنیتی در غرب پوشیده نیست.

پس از ۳۰سال بمب‌گذاری، خشونت و حملات هدفدار، شاید تعجبی نداشته باشد که شورای ملی مقاومت با چنان شدتی با رژیم مخالفت می‌کند... آنها می‌گویند نخواهند گذاشت که مانند وقتی خمینی و همدستان افراطی او انقلاب ۱۹۷۹ را (ربودند)، بار دیگر نادیده گرفته شوند. انقلاب بعدی ایران حقیقتاً از آن مردم خواهد بود و اگر پیش‌بینیهای شورای ملی مقاومت درست باشند، ممکن است زودتر از چیزی باشد که هر کسی انتظار دارد».