728 x 90

نیروهای سرکوبگر دو کولبر را بر اثر شلیک مستقیم در نوسود و بانه زخمی کردند

کولبران کرد
کولبران کرد

دو کولبر در مناطق مرزی نوسود و بانه، چهارشنبه ۱۴آبان هدف تیراندازی نیروهای سرکوبگر نظامی قرار گرفته و زخمی شدند. در پی شلیک مستقیم نیروهای سرکوبگر رژیم به سمت گروهی از کولبران در مرز بانه، یک کولبر از ناحیه دست زخمی شد.


هویت این کولبران شامل هدایت حسینی ۲۵ساله و از اهالی سردشت است که وی به یکی از مراکز درمانی شهر سنندج منتقل شده است.
هم‌چنین یک کولبر دیگر به نام “سینا کرمی اهل جوانرود در پی تیراندازی نیروهای نظامی رژیم در مناطق مرزی شهرستان نوسود زخمی شد (هرانا ۱۵آبان).