728 x 90

نگرانی رژیم از خیزشهای مردمی

اعتراضات آبانماه
اعتراضات آبانماه

روزنامه حکومتی جهان صنعت نسبت به خیزشهای مردمی ابراز نگرانی کرد و با هشدار به آخوند روحانی به‌خاطر وضعیت موجود نوشت: «سؤال اینجاست که نحوه بروز اعتراضات مردم در چنین وضعیتی چگونه خواهد بود؟

علنی نشدن اعتراضات مردم اصلاً نباید برای مسئولان ذی‌ربط کج‌فهمی ایجاد کند زیرا این نارضایتی‌ها به‌هرحال انباشت شده و در جایی خود را نشان خواهد داد. اگر این اتفاق بیفتد قطعاً مردم با پروژه‌های کشور همراهی نمی‌کنند و این بزرگ‌ترین آسیب را به کشور خواهد زد» (جهان صنعت۱۰مهر).