728 x 90

نگرانی رژیم از اعلام نتیجه شورای امنیت و بازگشت مکانیزم ماشه

جلسه شورای امنیت ملل متحد
جلسه شورای امنیت ملل متحد

خبرگزاری نیروی تروریستی قدس پس از اعلام نتیجهٔ شورای امنیت با نگرانی نوشت: نماینده آمریکا در سازمان ملل اعلام کرد که واشنگتن در روزهای آتی برای اجرای «مکانیزم بازگشت خودکار تحریم‌ها» (مکانیزم ماشه) جهت احیای تحریم‌ها علیه ایران اقدام خواهد کرد.

تخت روانچی، نمایندهٔ آخوندها در ملل متحد در این رابطه ابراز وحشت کرد و گفت: تحمیل هر گونه تحریم یا محدودیت از سوی شورای امنیت با پاسخ سخت ما مواجه خواهد شد و در این خصوص گزینه‌های ما محدود نیست و آمریکا و هر موجودیت دیگری که احتمالاً به آن کمک کند یا به‌رفتار غیرقانونی آن تن در دهد، مسئولیت کامل اقدامات خود را برعهده خواهد داشت.

وی افزود: آمریکا، بر اساس محاسبات نادرست خود، می‌خواهد از این اقدام به‌عنوان بهانه‌یی برای تحقق هدف نهایی خویش که همانا نابودی دائمی برجام از طریق بکارگیری مکانیسم ماشه است، استفاده نماید. خبرگزاری نیروی تروریستی قدس تسنیم - شنبه ۲۵مرداد)