728 x 90

نگرانی از سرنوشت نامعلوم یکی از دراویش زندانی

کیانوش عباس زاده به همراه مادرش نازیلا نوری
کیانوش عباس زاده به همراه مادرش نازیلا نوری

بنا‌به گزارشهای دریافتی بیست و یک روز است که از زندانی کیانوش عباس زاده 21ساله که یکی از دراویش زندانی است، خبری نیست!  

بنا‌به این گزارش  نازیلا نوری، مادر کیانوش نیز  که در زندان قرچک ورامین زندانی است  در پیگیری از فرزندش! به نتیجه‌یی نمی‌رسد.  وقتی ‏ بستگان  این زندانی  به زندان مراجعه کردند به آنها گفته شده، او را سه هفته پیش از زندان خارج کردهاند و در حال حاضر اسمش در لیست زندانیان نیست. آخرین تماس کیانوش با خانواده‌اش 12اسفند 96 بوده است. به همین دلیل خانواده  وی نگران جان او هستند.