728 x 90

نمای روز ـ ۱۶آذر، هراس آخوندها از خیزش دانشجویان

بعد از قیام جوانان و کشاورزان در اصفهان، کارگزاران خامنه‌ای در وحشت شراره‌های آتش دانشجویان به تکاپو افتادند

آخوند منتظری دادستان کل رژیم ـ ۱۵آذر۱۴۰۰: جوانان عزیز و دانشجویان محترم شما دشمنان بسیار گسترده‌ای دارید. امروز سلاحی که دشمن بکار می‌برد سلاح بسیار خطرناکتری است. خیلی باید مراقب بود. دشمن امروز به‌صورت شبیخون یورش برده..

کابوس شورش جوانان، گسترش اعتراضات و یورش دانشجویان تمام ارکان نظام را می‌لرزاند

آخوند رئیسی جلاد ـ ۱۴آذر: ما نباید مواجه باشیم به این اعتراضات. من به هیچ عنوان نمی‌پسندم.

آخوند مطیعی در نمایش جمعه سمنان ـ ۱۲آذر۱۴۰۰: از آن طرف دشمن توطئه دارد می‌خواهد قشر دانشجو و فرهیخته ما را از نظام از انقلاب از دین جدا بکند.

با پیشرفت شبکه‌های اجتماعی و اینترنت پیام جوانان شورشی و دانشجویان به‌سرعت دست به دست می‌گردد و این آه از نهاد خامنه‌ای و دستگاه سانسورش برآورده است

آخوند عادل پور در نمایش جمعه خرمشهر ـ ۱۲آذر۱۴۰۰: فضای مجازی که امروز که خیلی گرفتارش هستند این فضای مجازی یک مصیبتی شده‌ها! پشت این فضا چه اتفاقاتی داره می‌افته خیلی بایستی مراقب باشیم...

آخوند منتظری دادستان کل رژیم ـ ۱۵آذر۱۴۰۰: امروز شما این لحظه حرف می‌زنید بلافاصله کمتر از یک ثانیه رفت توی فضای مجازی در تمام دنیا این حرف را می‌شنوند. هر چه که توان داریم بایستی که در برابر تلاش دشمن بکار بگیریم.

خامنه‌ای: بله باید تأکید کرد تا مردم فراموش نکنند که دشمنشان در کمین است.

شعار مردم اصفهان:

این همه لشکر آمده به جنگ رهبر آمده

وحشت از خروش دانشجویان امتداد هراس از گسترش آتش و شراره‌های جوانان اصفهان و ارتشی از گرسنگان است. وحشت تا روز پایان ادامه دارد.

شعار مردم اصفهان: مرگ بر خامنه‌ای

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/4202d6c3-8463-4b1b-a48e-6f3e4ba6f334"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات