728 x 90

نمای روز ـ وحشت خامنه‌ای از تکرار آبان

در آستانهٔ سالروز قیام آبان، خامنه‌ای روز دوم آبان در وحشت از روشنگری جوانان شورشی و مادران شهیدان در شبکه‌های اجتماعی گفت: امروز در فضای مجازی گاهی انسان بی‌عدالتی احساس می‌کند. خلاف می‌گویند، تهمت می‌زنند، دروغ می‌گویند. اینها نباید انجام بگیرد.

پیش‌تر هم آخوند علم‌الهدی هراس‌آلود در نمایش جمعه مشهد گفت: این مسأله فضای مجازی که الآن باز شده، این یکی از ابزار شدید گناه است، می‌گوید اگر جنایت و ظلمی را دیدید و افشا کردید هم گناهکارید، هم ظالم.

آخوند علم‌الهدی در نمایش جمعه مشهد: اگه عیبی می‌بینید این را ببرید در فضای مجازی و این را علنی بکنید. بالاترین ظلم هم هست

چرا ناگهان آژیر خطر فضای مجازی از در و دیوار نظام بلند شد؟

رئیسی جلاد در حضور خامنه‌ای: ما به‌خاطر دشمنی دشمنان و بعضی از کج‌اندیشیها مشکلاتی مواجه هستیم. ما امروز مواجه هستیم با یکسری مشکلات پیش رو.

مادر شهید پژمان قلی پور: سهم مهدی توی زندگی توی وطن خودش دو متر طناب بود جرمش فهمیدن بود جرمش آگاهی بود.

رسانه حکومتی آرمان سوم آبان با اشاره به حوادثی که جرقهٔ بحرانهای هولناک برای نظام است نوشت:

در جامعه‌یی که تورم افسارگسیخته است و زندگی توده‌های مردم را در چنگال خود می‌فشرد، هر حادثه‌یی هر چند کوچک ممکن است مانند جرقه‌ای عمل کرده و آتش به‌پا کند و از آتش‌نشانان کاری ساخته نباشد.

محبوبه رمضانی مادر شهید پرافتخار پژمان قلی‌پور: شما خودتان می‌دانید با آبان نابود شدید و این آبان ادامه دارد مگر این‌که تمام خانواده آبان را سرشان را بکنید زیر آب همانجور که بجه‌هایمان را کف خیابان زدیید ما راهم بزنید بکشید.

خامنه‌ای ـ ۲آبان ۱۴۰۰: آن کسی که فضای مجازی را در اختیار دارد، بایستی مراقبت مضاعف بکند که این کارها انجام نگیرد

خروش مادران و جوشش خون شهیدان آبان، با فضای مجازی و بدون فضای مجازی تا نابودی کاخ ظالمان ادامه دارد.

قیام ۹۸ در زنجان: این سری دیگه سری قبل نیست باید بری خامنه‌ای بترس

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/a3885cd0-1b02-4a23-be23-5ce310a70053"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات