728 x 90

نمای روز ـ وحشت جلاد و شیاد از قیام خوزستان

آری! آتش خشم جوانان قیام، جلادان را وحشت انداخت.

تلویزیون حکومتی ـ ۳۱تیر ۱۴۰۰:

آخوند رئیسی: الان چه باید کرد در این قضیه

آخوند روحانی ـ ۳۱تیر ۱۴۰۰: انتقاد در چارچوب قانون اشکال ندارد..

یک خانم هم‌وطن:

شما بزرگترین دروغ گوهای تاریخید، شما می‌خواهید آدمها نفهمند روزانه چند نفر را می‌کشید. شما به جرم تشنگی به جوانان خوزستان گلوله زدید. ما از شما تنفر داریم ما از شما خشمگینیم و خشم ما دارد از قدرت شما بزرگتر می‌شود بترسید.

آخوند روحانی ـ ۳۱تیر ۱۴۰۰:

یک عده‌یی که گاهی سخنان و شعارهای ناصحیح می‌دهند باید جدا کنیم حالا چند صد نفر مردم خوزستان نیستند.

جوانان شورشگر در ایذه: مرگ بر خامنه‌ای - مرگ بر خامنه‌ای

شیخ شیاد نمی‌گوید اگر چند صد نفر بیشتر نیستند چرا اینترنت را قطع کرده و به دست و پا افتادند.

شمخانی ـ‌۳۱تیر ۱۴۰۰: آقا عربها آدمهای انقلاب هستند... امکان ندارد ضد انقلاب بشوند

آخوند رئیسی ـ ۳۱تیر ۱۴۰۰: الان مسائل خوزستان انباشته شده چند مسأله با هم عجین شده و شده دغدغه ما

جلاد خون‌آشام که در وحشت از خشم جوانان دم از نگرانی مردم می‌زند نمی‌گوید این مشکلات را سپاه پاسداران با غارت خاک و آب میهن ایجاد کرد.

افشاگری آخوند قم: قراگاه خاتم انبیا آمده آب برده از سر شاخه‌های دز برای قم برای علما که ما باشیم که باهاش غسل می‌کنیم باهاش وضوع می‌گیریم.

به‌خاطر نفت به‌خاطر پول هورالعظیم را خشک کردن چرا این سد ها را سپاه ساخته

یک جوان شورشگر: آری آتش خشم مردم و جوانان شورشگر خاموشی ندارد. شورشگران پیروزی می‌سازند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/4a21c01e-8324-4343-961a-5d3a80eb73f3"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات