728 x 90

نمای روز ـ مشت محکم در دهان خامنه‌ای

آیا وقتی خامنه‌ای گفت عدم مشارکت گناه کبیره است، انتظار چنین واکنشی را داشت؟

یک هم‌وطن:

من به‌عنوان یک فرد ۲۷ساله رأی نمی‌دهم و از هرچی توی این سیستم متنفرم و از شما می خواهم کلاً رأی ندهید واقعاً دارم می گویم رأی ندهید.

یک هم‌وطن:

من به عشق خون آبان ۹۸ رأی نمی‌دهم من به عشق دشتیها آشاندار انصاری‌فر عبدالله‌زاده وووو هزاران کشته آبان ۹۸ رأی نمی‌دهم

خامنه‌ای ـ ۱۴خرداد ۱۴۰۰:

در انتخابات شرکت می‌کنند دیگران را هم دعوت بکنند.

یک جانباز قیام آبان:

لطفاً انگشت در خون شهدای آبان نزنید زنده‌ام به عشق نابودی جمهوری آخوندی زنده باد ایران و ایرانی.

خامنه‌ای ـ ۱۴خرداد ۱۴۰۰:

آحاد مردم، آنها را دعوت کنید

این هم اعتراف رسانه‌ها به آرای آحاد مردم:

خبرنگار: آیا شما در انتخابات شرکت می‌کنید؟

یک شهروند: نه

یک شهروند: در انتخابات شرکت نمی‌کنم نه

خبرنگار: شما پیگیر مناظره‌ها هستید

یک شهروند: نه اصلاً نه

یک شهروند: من رأی اولی هستم ولی رأی نمی‌دهم

خبرنگار

در انتخابات شرکت می‌کنید

یک شهروند: به هیچ عنوان این انتصاباته اصلاً قبول نداریم از قبل تعیین شده همه اینها به هیچ عنوان مشروعیت نداره اصلاً اینا انتخاب شده ما نیستن نبودن نیستن و نخواهند بود هرگز به هیچ عنوان ما اینا رو قبول نداریم برن گورشونو گم کنن

یک جانباز قیام آبان:

رضا فتحی کیا جانباز آبان خونینم. وقتی خامنه‌ای و رفسنجانی رئیس‌جمهور این مملکت بودن چه گلی به سر این مردم زدن که الآن جلاد سال۶۷ با شش کلاس سواد می خواهد این گل را بر سر مردم بزند.

خامنه‌ای ـ ۱۴خرداد ۱۴۰۰:

عدم حضور در انتخابات در بعضی مقاطع چه بسا گناهی باشد در رأس گناهان کبیره.

اندیمشک:

برادر مسعود در یک جای بیانیه به‌خوبی حرف مردم ایران را زد فرمودن اگر تحریم انتخابات قلابی در دیکتاتوری سلطنتی و استبداد دینی گناه کبیره است فرزندان ایران به آن افتخار می‌کنند بله ما مردم ایران به این افتخار می‌کنیم.

آیا خامنه‌ای با تمام باندها و امکاناتش راه‌کاری برای مقابله با این شرایط انفجاری دارد؟

بوشهر

برادر مسعود پیامت شنیدم اسم من را در مؤسسان پنجم ارتش آزادیبخش ملی بنویس زنده باد آزادی

حاضر حاضر حاضر

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات