728 x 90

نمای روز ـ مشت محکم در دهان خامنه‌ای

آیا وقتی خامنه‌ای گفت عدم مشارکت گناه کبیره است، انتظار چنین واکنشی را داشت؟

یک هم‌وطن:

من به‌عنوان یک فرد ۲۷ساله رأی نمی‌دهم و از هرچی توی این سیستم متنفرم و از شما می خواهم کلاً رأی ندهید واقعاً دارم می گویم رأی ندهید.

یک هم‌وطن:

من به عشق خون آبان ۹۸ رأی نمی‌دهم من به عشق دشتیها آشاندار انصاری‌فر عبدالله‌زاده وووو هزاران کشته آبان ۹۸ رأی نمی‌دهم

خامنه‌ای ـ ۱۴خرداد ۱۴۰۰:

در انتخابات شرکت می‌کنند دیگران را هم دعوت بکنند.

یک جانباز قیام آبان:

لطفاً انگشت در خون شهدای آبان نزنید زنده‌ام به عشق نابودی جمهوری آخوندی زنده باد ایران و ایرانی.

خامنه‌ای ـ ۱۴خرداد ۱۴۰۰:

آحاد مردم، آنها را دعوت کنید

این هم اعتراف رسانه‌ها به آرای آحاد مردم:

خبرنگار: آیا شما در انتخابات شرکت می‌کنید؟

یک شهروند: نه

یک شهروند: در انتخابات شرکت نمی‌کنم نه

خبرنگار: شما پیگیر مناظره‌ها هستید

یک شهروند: نه اصلاً نه

یک شهروند: من رأی اولی هستم ولی رأی نمی‌دهم

خبرنگار

در انتخابات شرکت می‌کنید

یک شهروند: به هیچ عنوان این انتصاباته اصلاً قبول نداریم از قبل تعیین شده همه اینها به هیچ عنوان مشروعیت نداره اصلاً اینا انتخاب شده ما نیستن نبودن نیستن و نخواهند بود هرگز به هیچ عنوان ما اینا رو قبول نداریم برن گورشونو گم کنن

یک جانباز قیام آبان:

رضا فتحی کیا جانباز آبان خونینم. وقتی خامنه‌ای و رفسنجانی رئیس‌جمهور این مملکت بودن چه گلی به سر این مردم زدن که الآن جلاد سال۶۷ با شش کلاس سواد می خواهد این گل را بر سر مردم بزند.

خامنه‌ای ـ ۱۴خرداد ۱۴۰۰:

عدم حضور در انتخابات در بعضی مقاطع چه بسا گناهی باشد در رأس گناهان کبیره.

اندیمشک:

برادر مسعود در یک جای بیانیه به‌خوبی حرف مردم ایران را زد فرمودن اگر تحریم انتخابات قلابی در دیکتاتوری سلطنتی و استبداد دینی گناه کبیره است فرزندان ایران به آن افتخار می‌کنند بله ما مردم ایران به این افتخار می‌کنیم.

آیا خامنه‌ای با تمام باندها و امکاناتش راه‌کاری برای مقابله با این شرایط انفجاری دارد؟

بوشهر

برادر مسعود پیامت شنیدم اسم من را در مؤسسان پنجم ارتش آزادیبخش ملی بنویس زنده باد آزادی

حاضر حاضر حاضر

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/18c02e8b-beaa-482b-8679-3dfb99924512"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات