728 x 90

نمای روز ـ دومین شعبده مناظره و حرفهای مفت

چرا در سیرک دوم مناظره باز هم وارد موضوعات اصلی نشدند؟

محمدرضا باهنر:

بعضی از عزیزان که ثبت نام کردن تا ۲۸خرداد کاری ندارند برای بعد از ۲۸خرداد سهمیه‌ای می خواهند حق حقوقی می خواهند

بله! سیرک دوم در بحران لاعلاجی، به نمایشی از شعبده و حرفهای مفت گذشت

پاسدار رضایی در سیرک دوم مناظره ـ ۱۸خرداد:

مشکلات شما با حرفهای مفت و شعبده‌بازی حل نمی‌شود.

همتی در سیرک دوم مناظره ـ ۱۸خرداد:

شیوه مناظره، تقریباً عین مسابقه هفتگی شده است.

مهرعلیزاده در سیرک دوم مناظره ـ ۱۸خرداد:

جناب آقای رئیسی از نظر کلاسیک شش کلاس درس خواندند

زاکانی در سیرک دوم مناظره ـ ۱۸خرداد:

ماها کاندیداهای پوششی باشیم جنابعالی کاندید روکشی هستی

اما بشنویم دردها و مشکلات اصلی مردم را:

یک هم‌وطن:

در سطل زباله یک کیک تولد برداشته‌اند دو نفری با چه‌چه و به به می‌خورند

لعنت به شماها لعنت به رئیسی لعنت به خامنه‌ای لعنت به همتان من که رأی نمی‌دهم

یک هم‌وطن:

۹۹ درصد مردم گرسنه‌اند گرسنگی هم رأی نمی‌شناسد رأی ندادن هم سیری نمی‌آورد رأی دادن هم سیری نمی‌آورد

یک رسانهٔ حکومتی با اشاره شروع بحرانی که به ریزشهای کلان و پایان کار نظام راه می‌برد نوشت:

اعتماد ـ ۱۸خرداد ۱۴۰۰

این بازی تمام نشده و در بعدی کلان هرگز تمام نمی‌شود

تلاش همه‌جانبه یک جناح سیاسی اثرات خود را نشان خواهد

داد و ریزش‌های تاریخی و تحولات پردامنه را رقم می‌زند

یک هم‌وطن:

بنده رأی نمی‌دهم می‌دانی به‌خاطر چی من رأی نمی‌دهم به‌خاطر ۱۵۰۰نفر ی که در آبان گشته شدن و صدای هیچکس در نیآمد من رأی نمی‌دهم

و این هم پاسخ نهایی و رأی آتشین جوانان شورشگر

بندرعباس

مرگ بر خامنه‌ای مرگ بر رئیسی قاتل ۶۷ آری به جمهوری دمکراتیک خرداد ۱۴۰۰

زاهدان

برادر مسعود رهبر مقاومت ایران اسم مرا بنویس مرگ بر حکومت آخوندی حاضر حاضر حاضر

رشت

اسم من را هم بنویس برای آزادی ایران حاضر حاضر حاضر