728 x 90

نمای روز ـ تلاش برای دربردن خامنه‌ای از رسوایی «صیانت»

با افزایش تهدید عصیان سراسری بعد از طرح صیانت، تلاش کردند با گم‌ کردن رد خامنه‌ای پشت صحنه را عوض کنند.

تلویزیون حکومتی ـ جلال رشیدی کوچی ۷اسفند: یک جوری صحبت می‌کنیم کانه... طرح صیانت با چراغ سبز رهبر ایران در حال تصویب است.

خامنه‌ای: متأسفانه فضای مجازی کشور ما... با وجود این همه تأکیدی که من کردم در آن صورت نمی‌گیرد و در یک جهاتی ول هست.

تلویزیون حکومتی ـ جلال رشیدی کوچی ۷اسفند: چرا ما باید یکسری اقدامات انجام بدهیم که هزینه برای کشور و رهبرمان ایجاد بکنیم در صورتی که ایشان واقعاً تو این موضوع هیچ دخل و تصرفی نداشتند...

خامنه‌ای: همه دنیا همه کشورهای دنیا روی فضای مجازی خودشان دارند اعمال مدیریت می‌کنند.

آخوند علم‌الهدی در نمایش جمعه مشهد: برادرم خواهرم این‌که در فضای مجازی توهین به رهبری توهین به رئیس‌جمهور توهین به دولت توهین به افراد و اشخاص مسئول نظام را مطالعه می‌کنید این جنگ دشمن است.

تلویزیون حکومتی ـ جلال رشیدی کوچی ۷اسفند: هزینه‌اش را فقط حضرت آقا داره میده چرا نمی‌خواهیم قبول کنیم.

هدف از در بردن خامنه‌ای وحشت از تکرار آبان و خیزش سراسری علیه ولایت است

تلویزیون حکومتی ـ جلال رشیدی کوچی ۷اسفند: صبح گفت بنزین گران چه اتفاقی افتاد؟ ۷۰۰ تا پمپ‌بنزین آتش گرفت تو این مملکت فتنه به‌پاشد آشوب شد بلوا شد دشمنی که متوسل به فرصت هست.

روزنامه مردم‌سالاری با اشاره به تهدید خیزشهای سراسری بعد از صیانت هشدار داد: صدمات جبران‌ناپذیر و هزینه‌های هنگفتی را بر ساختار سیاسی و اجتماعی ایران متحمّل خواهد نمود.

تلویزیون حکومتی ـ سیاهکلی عضو مجلس ارتجاع ۷اسفند: اگر ما نتوانیم در جامعه اقناع بکنیم بهتر است که واقعاً این طرح را بگذاریم کنار...

خامنه‌ای: فضای مجازی را بایستی مدیریت کرد.

حسین راغفر با اشاره به تجربهٔ ۹۰ شورش سراسری در نظام هشدار داد:

روزنامه شرق ـ ۹اسفند ۱۴۰۰: اتفاقاتی است که در دی ۹۶، آبان ۹۸ و چند ماه قبل در خوزستان و اصفهان شاهد بودیم. این اعتراضها ممکن است شکل‌های دیگری نیز به خود بگیرند.

خامنه‌ای: نباید این وسیله را در اختیار دشمن گذاشت.

فردیس کرج:

مرگ بر خامنه و لعنت بر خمینی

مسعود رجوی: وقتی گفتیم مرگ بر ارتجاع پاش ایستادیم هم‌چنان که گفتیم سرنگونی سرنگونی سرنگونی

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/12f3ab8b-e92e-4b24-96d1-735819c95965"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات