728 x 90

نمای روز ـ تحریم انتخابات؛ نماد وحدت ملی ایرانیان

یک هم‌وطن: سراوان دومی در پیش است چرا چشمانتان را بستید فقط به مردم می‌گوید بیاد تو انتخابات شرکت کنید مردمی که زخم خوردن از شما چه جوری می آیند پای صندوق

این آخرین حرف زحمتکشان و گرسنگان به پیام خامنه‌ای برای شرکت در نمایش انتخابات است

 

خامنه‌ای ـ اول فروردین ۱۴۰۰:

ملت عزیزمون انتخابات را نماد وحدت ملی قرار دهند. نماد دودستگی نماد تفرقه، قرار ندهند.

مجری: شما در انتخابات شرکتی می‌کنید

هم وطن: نه... آخه فایده‌ای ندارد

هم وطن: من نه. مردم ملت آگاهند می‌دانند چی دارد به سرشان می‌آید

 

حسن خمینی ضمن اعتراف به نفرت سراسری و رابطه قهرآمیز مردم با نظام گفت:

وضع موجود به‌شدت به نارضایتی اجتماعی می‌انجامد

باید سعی کنید امید را به جامعه برگردانید. مردم خیلی ناامید و قهر هستند و حق هم دارند.

 

یک هم وطن: از این بعد هم در هیچ رأی‌گیری من یکی شرکت نمی‌کنم

 

چرا خامنه‌ای در هر سخنرانی شرکت در نمایش انتخابات را گدایی می‌کند؟

آخوند روحانی:

خدای ناکرده اگر ما یک انتخاباتی داشته باشیم مشارکت حداکثری در آن انتخابات نباشد این ما یک ضربه بسیار بزرگی را ما زدیم

خامنه‌ای ـ ۲۵اسفند ۹۹

دشمن به‌طور دائم دارد کار می‌کند برای این‌که جوانها را مأیوس کند،

تلاشتان این باشد که جوانهایتان را حفظ کنید

 

هم وطن: نه هیچ سالی شرکت نکردم نمی‌کنم نخواهم کرد

چه حادثه‌یی در پیش است؟ از چه می‌ترسند؟

حمیدرضا جلایی‌پور ـ ۲۷فروردین ۱۴۰۰

انواع نارضایتی‌ها وجود دارد. خب، اینها باید تخلیه شود نه [این‌که] تجمیع شود. تجمیع شود کار دستمان می‌دهد. ۸۸ دیدیم، ۹۶ دیدیم، ۹۸ دیدیم، حالا هم کروناست،

 

یک هم‌وطن از نجف آباد:

اینها کرونا را آوردن که مردم نتوانند بریزند بیرون و انشاالله به انتخابات هم نخواهد رسید ریشه اینها کنده خواهد شد امسال انشاالله

یک هم‌وطن از نیک شهر:

خامنه‌ای خودکشی کن یا از مملکت برو بیرون تو را مردم نمی‌خواهند دیگه تو می خواهی رأی به تو بدن

یک هم‌وطن از مشهد:

از همینجا دعا می‌کنم امسال را به سال سرنگونی تبدیل کنیم و انتخابات را ما کانون‌های شورشی سر ا ین رژیم خراب کنیم