728 x 90

نمای روز ـ ایران‌فروشی با قراردادهای خائنانه و سکوت خامنه‌ای!

خامنه‌ای پس از چند روز ناگزیر ظاهر شد اما هیچ اشاره‌یی به دو موضوع اصلی مذاکرات وین و قرارداد چین و روسیه نکرد. چرا؟

موسی موسوی در مجلس آخوندی ـ ۳بهمن: یادآور می‌شوم عقد قراردادها دولت ایران و سایر دولتها از جمله روسیه و چین طبق اصل ۷۷ قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد اما تاکنون مجلس از جزییات توافقات اطلاعی ندارد.

کوهساری در مجلس آخوندی ۳بهمن: بحث قرارداد ایران روسیه و ایران و چین هست بنده به‌عنوان نماینده ملت از این وضعیت قرارداد اطلاعی ندارم! از توافقاتی که در وین دارد انجام می‌شود اطلاعی ندارم!

آخوند موسوی تبریزی دادستان جنایتکار خمینی هم هشدار داد:

روزنامه آرمان ـ ۳بهمن۱۴۰۰: جزئیات این قراردادها تا همیشه پشت‌پرده نخواهد ماند و روزی جزئیات آن افشا خواهد شد. نباید تصمیم و اقدامی انجام بگیرد که در نهایت آبروی نظام و کشور به خطر بیفتد.

آخوند طباطبایی‌نژاد در نمایش جمعه اصفهان ـ اول بهمن۱۴۰۰: تو همین روزنامه‌های خودمان می‌نویسند مگر امام نگفت نه شرق و نه غرب پس چرا اینها حالا هم با چین و هم با روسیه با اینها نشست و برخاست دارند.

این تنها گوشه‌یی از بحران درونی در ماجرای ایران فروشی است اما پشت‌پرده چه خبر است؟

آخوند نورمفیدی در نمایش جمعه گرگان ـ اول بهمن۱۴۰۰: البته یک جاهایی هم عرض کردم لازم میشه یک چیزهایی هم ما بدهیم بالاخره همه‌اش نمی‌شود بگیریم

یک رسانهٔ حکومتی با اشاره به رفتار تحقیرآمیز پوتین با رئیسی نوشت: هدف پوتین از ملاقات با آقای رئیسی چیز دیگری بوده که اگر صحت داشته باشد، بیان آن در این مطلب، جز لطمه به غرور ملی ایرانیان ثمر دیگری ندارد.

آخوند مهدی رحیم آبادی در نمایش جمعه بیرجند ـ اول بهمن۱۴۰۰: در رسانه‌ها می‌دمند حملات بسیار زیادی که آی وای اسلاما وا ایرانا ایران را خلاصه دارند می‌برند استقلال ما با آمدن چین و روسیه از بین رفت.

محمد زارع فومنی: دو دستی خودمان را فروخته‌ایم شده‌ایم مستعمره چین و روسیه... روسیه و چین اقتصاد ایران را نابود کردند

ایران‌فروشی با قراردادهای خائنانه هم نمی‌تواند مانع سقوط و سرنگونی نظام ولایت فقیه توسط مردم و جوانان شورشی گردد.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/79dd4bcb-d83f-4357-83e6-6700ea7b9de5"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات