728 x 90

نمای روز ـ خامنه‌ای: من نبودم، تقصیر مردم بود!

خامنه‌ای پس از ماهها سکوت و فرار از پاسخگویی در برابر دهها هزار قربانی، به صحنه آمد و با هراس و دستپاچگی گفت:

کرونا را دست کم نگیرید! روزی ۱۵۰هموطن از دست برند؟ این چیز کوچکیه؟

او فراموش کرد که درست ۲۰۰روز قبل، به صراحت گفته بود نگران کرونا نباشید گذرا است.

خامنه‌ای ـ ۱۳اسفند ۹۸

مسأله یک مسأله گذرا است، یک چیز فوق‌العاده نیست

خامنه‌ای ـ ۳۱شهریور ۹۹

روزی ۱۵۰نفر، ۱۴۰نفر، ۱۷۰نفر متوفی داشته باشیم این چیز کمی است؟

خامنه‌ای ـ ۱۳اسفند ۹۸

این بلا به‌نظر ما بلای آن‌چنان بزرگی نیست

خامنه‌ای پس از هفت ماه اصرار برای بازگشایی‌ها، عادی انگاری و مخالفت با قرنطنیه، ضمن تبرئهٔ کارگزارانش وقیحانه مردم را مقصر دانست و گفت:

خامنه‌ای ـ ۳۱شهریور ۹۹

مسئولان که ببینید دارند خودشون را واقعاً دارند فدا می‌کنند.ما مردم بایستی به وظایفمون عمل کنیم.این فاصله اجتماعی، این ماسک، این دستوراتی که داده میشه، شستشوی دست، اینها کارهای لازمی است که باید انجام بگیره

آخوند روحانی ـ ۲۹شهریور

هرجا مراعات مردم! پایین آمده از هفته بعد افزایش بیماری ما داریم

خامنه‌ای ـ ۱۳اسفند ۹۸

ما مسئولانمان با صفا و صداقت! از روز اول با شفافیت خبر رسانی کردند!

راستی! چه کسی مسئول اول بازگشایی‌ها بود؟

چه کسی مانع قرنطینه و کنترل بیماری شد؟

مسأله چیست؟

مسعود رجوی:

بله مسأله این است: آتش قیام زیر خاکستر نظام. اینچنین در جنگ سرنوشت بر قامت وطن نوشت: یا مرگ یا آزادی!

این رژیمی است که روی کلان بازی مرگ سرمایه گذاری کرده تا سرنگونی را برای ما دست‌نیافتنی کند.

اما شورشگران سردی و سکون و خاموشی نمی‌پذیرند. برمی‌شورند و راه قیام می‌گشایند. پیوسته گفته‌ایم که باید صد بار بیشتر بجنگیم و ایران را پس بگیریم.