728 x 90

نماینده مجلس رژیم: برخی مجوزهای خاص بستر فساد را مهیا می‌کنند

ویلاسازی نهادها و عناصر وابسته به رژیم در جنگلها
ویلاسازی نهادها و عناصر وابسته به رژیم در جنگلها

علی‌اکبر کریمی نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارتجاع سه‌شنبه ۷تیر، به‌صورت آشکار به فساد نهادینه شده در مافیای غارت و چپاول آخوندی اعتراف کرد.

وی در رابطه با «شفافیت حلقه مفقوده»؟! در مافیای غارت و چپاول نظام، با اعتراف به این‌که «برخی مجوزهای خاص بستر فساد را مهیا می‌کنند» گفت:... یکی از مهمترین عواملی که عدم وجود آن بسترساز فساد و رانت است و ایجاد آن می‌تواند به‌شدت به کنترل و مهار فساد اداری کمک کند شفافیت است، شفافیت در تمامی زمینه‌ها می‌تواند راهگشا باشد (؟!)... .
وی افزود:... اگر شفافیت در تمامی زمینه‌ها و خصوصاً وام‌های بانکی زودتر ایجاد شده بود شاهد بروز ابر بدهکاران بانکی نبودیم.
... یکی دیگر از دلایل ایجاد فساد و رانت اداری صدور مجوزها برای برخی افراد خاص است همانند آنچه در شهر آبادان و ساختمان متروپل انجام شده و اکنون باید مراجع نظارتی و قضایی (!) ابعاد آن را کامل بشکافند و مشخص و شفاف شود که از چه مسیرهایی انحرافها و رانتها شکل گرفته است. (سایت مجلس ارتجاع ۷تیر)

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/32c04d65-77d2-4dd8-b8b5-483aa783d56b"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات