728 x 90

نماینده مجلس ارتجاع: امنیت غذایی‌مان در خطر است

کشاورزی در ایران
کشاورزی در ایران

یک نماینده مجلس ارتجاع (چهارشنبه ۱۴آبان) با بیان این‌که امروز دچار یک خودتحریمی در داخل هستیم و در بسیاری از موضوعات وضعیت بازارهای‌مان مساعد نیست، افزود: به‌طور مثال ما امروز در بحث محصولات کشاورزی به یک خودکفایی رسیده‌ایم اما به‌دلیل سوءمدیریتی که اتفاق می‌افتد و عدم حمایت از زیرساخت‌های که در این حوزه اتفاق می‌افتد، ما نگران سال آینده هستیم که کشاورزان سال آینده نتوانند تولید انجام دهند که همین امر امنیت غذایی ما را به خطر خواهد انداخت.