728 x 90

نماینده مجلس آخوندی: پخش تلویزیونی اعترافات اجباری فقط نارضایتی‌ها را تشدید می‌کند

محمود صادقی عضو مجلس ارتجاع
محمود صادقی عضو مجلس ارتجاع

 

محمود صادقی نماینده رژیم در مجلس آخوندی به اجباری بودن اعترافات تلویزیونی، اعتراف کرد و گفت: پخش تلویزیونی اعترافات اجباری فقط نارضایتی‌ها را تشدید می‌کند.

وی که در واکنش به سخنان عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور کابینه آخوند روحانی که خواسته بود اعترافات اجباری دستگیر شدگان اعتراض های اخیر در تلویزیون رژیم نمایش داده شود، چنین اقدامی را غیرقانونی و بی‌ارزش خواند و از صدا و سیمای رژیم خواست که از این کار خودداری کند.

وی این خواسته‌اش را بر اساس قوانین کیفری رژیم مطرح کرد و گفت آئین دادرسی کیفری کشور پخش علنی اعترافات متهمان را منع کرده زیرا، مطابق آئین دادرسی کیفری تا اتهام افراد ثابت نشده نباید مشخصات متهمان منتشر شود.

صادقی در ادامه به استناد به قانون دیگری از رژیم افزود: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل را بر علنی بودن محاکمات قرار داده علی الخصوص [محاکمات مربوط به] جرایم سیاسی و مطبوعاتی را که حتماً باید علنی و با حضور هیأت منصفه برگزار شوند.

وی گفت: وادار کردن افراد به اعترافات آن هم برای پخش از تلویزیون خلاف موازین اخلاقی است و در هیچ مورد پذیرفته نیست.

صادقی به اجباری بودن اعترافات اشاره کرد و در ادامه افزود: معمولاً اشخاص اعترافاتی را که بر زبان می‌آورند در مراحل بعدی تکذیب می‌کنند.

وی علت اعتراض های اخیر را چنین بیان کرد: حتا اجازۀ طرح بحث به نمایندگان را ندادیم که همین باعث شد جامعه دچار ابهام، سردرگمی و التهاب شود.

صادقی با اشاره به نیروی بالقوه اعتراضی در جامعه، اضافه کرد: رفتارهایی از قبیل پخش تلویزیونی اعترافات اجباری باعث تعمیق نارضایتی‌ها می‌شود که مانند آتش زیر خاکستر هر بار با یک بادی شعله‌ور می‌شوند.