728 x 90

نماینده فرانسه در کمیته سوم سازمان ملل: نگرانی اصلی فرانسه به‌طور خاص خشونت بکار گرفته شده علیه زنان و دختران در ایران است

نماینده فرانسه در کمیته سوم ملل متحد
نماینده فرانسه در کمیته سوم ملل متحد

نماینده فرانسه در کمیته سوم سازمان ملل در رابطه با گزارش جاوید رحمان در مورد نقض حقوق بشر در رژیم تحت حاکمیت ولایت فقیه در ایران گفت:

آقای رئیس تشکر می‌کنم. فرانسه با بیانیه اتحادیه اروپا که گزارش گزارشگر ویژه را حمایت می‌کند، همراهی می‌کند. نگرانی اصلی فرانسه وضعیت حقوق‌بشر در ایران و به‌طور خاص وضعیت زنان و دختران و خشونت بکار گرفته شده علیه زنان و دختران است که باید متوقف شود. کسانی که به این اعمال دست می‌زنند باید محاکمه شوند. فرانسه به‌طور خاص ابراز تأسف می‌کند از اعدامها و به‌طور خاص اعدام کودکان. حفظ اعمال شکنجه خودسرانه برای ما رقت‌آور است. حمله به روندهای قضایی منصفانه، و حمله همراه با رفتارهای تحقیرآمیز به هیچ عنوان توجیه پذیر نیستند. فرانسه خواستار این است که ایران آزادی بیان به‌خصوص روی اینترنت و آزادی گردهمایی و گردهماییهای مذهبی را تضمین کند. فرانسه به ایران فراخوان می‌دهد که با گزارشگر ویژه همکاری کند. ما حمایتمان را از قطعنامه کانادا در پشتیبانی از گزارشگر ویژه اعلام می‌داریم. (سایت سازمان ملل ۲۵ اکتبر ۲۰۲۱ - ۳مهر۱۴۰۰)

 

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات