728 x 90

نماینده انجمن بین‌المللی برای برابری زنان خواهان تشکیل کمیسیون تحقیق در مورد قتل‌عام ۶۷ شد

جلسه شورای حقوق بشر ملل متحد - آذر کریمی نماینده انجمن بین‌المللی برای برابری زنان
جلسه شورای حقوق بشر ملل متحد - آذر کریمی نماینده انجمن بین‌المللی برای برابری زنان

جلسه شورای حقوق‌بشر ـ ژنو

نماینده انجمن بین‌المللی برای برابری زنان

از شورای حقوق‌بشر و کمیسر عالی حقوق‌بشر

می‌خواهیم کمیسیونی برای تحقیق در مورد قتل‌عام ۱۳۶۷

و جنایتکارانی که از مصونیت برخوردارند تشکیل دهد

در جلسه شورای حقوق‌بشر که هم‌اکنون در ژنو جریان دارد آذر کریمی نماینده انجمن بین‌المللی برای برابری زنان خطاب به رئیس جلسه گفت: بیانیه وین بدون شک امیدهای زیادی برای بهبود وضعیت حقوق‌بشر در جهان ایجاد کرده است. ماده ۶۰ این اعلامیه کلیدی است و بیان می‌کند که «کشورها باید قانونی را که منجر به مصونیت از مجازات کسانی که مسئول نقض شدید حقوق‌بشر مانند شکنجه هستند، لغو کرده و این موارد را تحت پیگرد قانونی قرار دهند و بدین ترتیب مبنای محکمی برای حاکمیت قانون فراهم آورند».

این ماده از حقوق قربانیان شکنجه، خانواده کسانی که عزیزانشان را از دست داده‌اند، محافظت می‌کند و می‌تواند از تکرار این موارد نقض حقوق‌بشر جلوگیری کند.

بیانیه‌ای که هفت گزارشگر سازمان ملل متحد در تاریخ ۳سپتامبر در رابطه با کسانی که در تابستان ۱۳۶۷ در ایران اعدام شده‌اند، ارائه شده است دقیقاً مربوط به این ماده در اعلامیه است.

ما ضمن حمایت از بیانیه هفت گزارشگر سازمان ملل، از شورای حقوق‌بشر و کمیسر عالی حقوق‌بشر، میشل باشله، می‌خواهیم به گزارشگران ویژه خود در سازمان ملل گوش فرا دهد و کمیسیونی برای تحقیق در مورد جنایات افراد برخوردار از مصونیت در ایران تشکیل دهد. (سایت سازمان ملل متحد - ۲۹اسفند۹۹)