728 x 90

نمایش جمعه مشهد، پاسدار یوسف علیزاده: هم‌چون جغد دائماً آوای ناامیدی پمپاژ می‌کنند

پاسدار یوسف علیزاده
پاسدار یوسف علیزاده

پاسدار یوسف علیزاده مدیر کل بنیاد موسوم به حفظ آثار طی سخنانی در پیش از نمایش جمعه مشهد به درگیری باندی و شرایط بحرانی رژیم اعتراف کرد و گفت:

«بعضی‌ها هم‌چون جغد دائماً آوای ناامیدی به جامعه پمپاژ می‌کنند دائماً خفاش صفت تاریکی‌ها را نشان می‌دهند... البته بعضی‌ها کور باطن هستند خودشان را به نافهمی می‌زنند / بعضی‌ها دائم سر تا کمر در آخور دشمن دارند جیره خور دشمن هستند مأموریت دارند خوبیها را نبینند و بدیها را علم کنند».