728 x 90

نقش‌آفرینی زنان در قیام

ارگانهای آخوندی پس از ۴۰سال ستم و تبعیض و سرکوب مضاعف زنان و یک عمر روایت و روضهٔ ضعیفگی و ناتوانی زنان، در جریان قیام به نتایج تازه‌ای رسیدند.

یک رسانهٔ حکومتی در مطلبی با تیتر نقش پررنگ زنان در آشوب می‌نویسد: «میان‌داری و میدان‌داری ویژه زنان در اغتشاشات اخیر، چشمگیر به‌نظر می‌رسد. در نقاط متعدد به‌ویژه حومه تهران، زنان ظاهراً ۳۰ تا ۳۵‌سال، نقش ویژه‌ای در لیدری اغتشاشات به عهده‌ دارند».(سایت خبر فوری ۲۹آبان ۹۸)

این رسانه حکومتی در ادامه با اشاره به توانمندی، کنترل و تأثیرگذاری زنان در شورشهای خیابانی علیه نظام می‌نویسد: «مشاهدات نشان می‌دهد که این زنان متحدالپوشش، هر یک وظیفه‌ای جداگانه دارند؛ یکی از شورش‌ها فیلم می‌گیرد، دیگری جلوی خودروها را می‌گیرد و دیگری با تحریک مردم، آنها را به پیوستن به صف اغتشاش‌ها مجاب می‌کند».

یک رونامه دیگر وابسته به سپاه پاسداران با ضمن تکرار نقش تاثیرگذار زنان و نگرانی از این‌که هیچ‌کدام در جریان قیام به دست پاسداران کشته نشدند می‌نویسد: «برای زنان کار ویژه تعریف شده بود. هم در حمله به مراکز بسیج خواهران و هم در تهییج جوانان نقش اساسی داشتند. گرچه در تلفات انسانی کشته ندادند، اما سبک به‌کارگیری زنان مشابه مانور‌های زنانه سازمان مجاهدین است».(روزنامه جوان ارگان سپاه پاسداران ۲۹آبان ۹۸)

سایت خبر فوری رژیم در پاسخ به این معما که چه اتفاقی افتاده که زنان در جامعه ایران به این درجه از توانمندی و بالندگی رسیده‌اند درمانده و می‌نویسد: «این‌که چرا در اغتشاشات اخیر، زنان به مهره میدان‌دار تبدیل شده‌اند، خود جای سؤال دارد».(سایت خبر فوری ۲۹آبان ۹۸)

البته پاسخ نهایی را به‌زودی از همان نیرویی که هرگز به حسابش نمی‌آورند دریافت خواهند کرد.