728 x 90

مدیریت بحران رژیم: تهران؛ ۲۰درصد آمادگی در برابر زلزله در تهران

آمادگی ۲۰درصد برای زلزله در تهران
آمادگی ۲۰درصد برای زلزله در تهران

اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران رژیم درباره آمادگی شهر تهران برای وقوع زلزله اعتراف کرد: «بعید می‌دانم که تهران بیش از ۲۰درصد آمادگی برای وقوع زلزله را داشته باشد».

وی در سالگرد زلزله بم گفت: «امروز پس از ۱۷سال که به بم می‌رویم هنوز می‌بینیم بازماندگان و کسانی که خانواده خود را در زلزله از دست داده‌اند از نظر روانی بسیار شکننده هستند». (خبرگزاری حکومتی ایلنا ۶دی۹۹)