728 x 90

نظام نوین جهانی یا دوراهی و سردرگمی؟

رئیسی جلاد - ۳۱ شهریور: نظم نوینی که در جهان داره شکل می‌گیره ایران یکی از بازیگران اصلی محسوب می‌شه

پیروز مجتهدزاده: بس دیگه، ببینید بعد از ۴۰سال جامعه ما از کجا به کجا نشست دست بردارید.

محسن رنانی: دیگه وقتی ۸۰٪ جامعه زیر خط فقر است دیگر این حرف کمیک است

پاسدار قالیباف - ۵ اردیبهشت: ما هنوز بعد از چهل سال هنوز سردرگمی داریم!

عباس عبدی کارشناس رژیم: نمی‌دانند چکار می‌خواهند بکنند چون یک دوراهی بدی الآن وجود دارد

عبدالرضا داوری - ۹ تیر: دولت آقای رئیسی که معلوم نیست دنبال چی هست؟ استراتژی دارد ندارد نمی‌دانم

خامنه‌ای - ۸ شهریور: لاکن در مورد این دولت علاوه بر کمک بنده با نگاه به این دو ساله تمجید هم می‌خوام بکنم.

یک هموطن به امام جمعه خامنه‌ای در گناور: بابا گرسنه‌ام گرسنه، زن و بچه‌ام گرسنه‌اند

شعار دلاوران بلوچستان: مرگ بر خامنه‌ای... - مرگ بر خمینی لعین

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/720ba002-3cd0-49d5-9d40-da0f3f77cd74"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات