728 x 90

نصب بنرهای مسعود و مریم رجوی توسط کانون‌های شورشی در شهرهای تهران، مشهد و کاشان -آبان ۹۸

فعالیت تبلیغی کانونهای شورشی و هواداران مجاهدین در شهرهای میهن
فعالیت تبلیغی کانونهای شورشی و هواداران مجاهدین در شهرهای میهن

کانون‌های پرشور شورشی و هواداران مقاوم مجاهدین خلق ایران در ادامه کارزارهای تبلیغی خود در شهرهای میهن در آبان ماه ۹۸ فرازی دیگر از مقاومت و ایستادگی یک خلق تحت ستم را رقم زدند تا به دشمن زبون نشان دهند که کانون‌های شورشی نمادی از قلب تپنده و پرجوش مردمی است که اراده کرده‌اند نظام ولایت را سرنگون و ایران این زیباترین وطن را از نو بسازند.

تهران

کانون شورشی ۹۵۴

آویزان کردن عکس مسعود رجوی رهبر مقاومت از پل عابر پیاده در اتوبان نیایش

با شعار: مرگ بر استبداد مرگ بر ارتجاع درود بر رجوی

کانون شورشی ۶۰۰

آویزان کردن عکس مسعود رجوی رهبر مقاومت از پل عابر پیاده در اتوبان الغدیر

با شعار: مرگ بر استبداد مرگ بر ارتجاع درود بر رجوی

کانون شورشی ۳۶۰

آویزان کردن عکس مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت از پل عابر پیاده در بزرگراه آزادگان

با شعار: با مریم رجوی می‌توان و باید ایرانی نو بسازیم

کانون شورشی ۲۴۶

آویزان کردن بنر بزرگ حاوی عکس مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت از پل عابر پیاده - سبلان خیابان آزادی

با شعار: مرگ بر استبداد مرگ بر ارتجاع زنده باد آزادی

مشهد

کانون شورشی ۳۱۲

نصب عکس بزرگ مسعود رجوی رهبر مقاومت در منطقه مسکونی

با شعار: مرگ بر استبداد،مرگ بر ارتجاع، زنده باد آزادی،درود بر رجوی

کاشان

کانون شورشی ۱۹۸

نصب عکس بزرگ مسعود رجوی رهبر مقاومت در منطقه مسکونی

با شعار: درود بر رجوی زنده باد آزادی

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/58ecde7a-3783-4619-b06a-98b807e47a2d"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات