728 x 90

نشنال اینترست: رژیم ایران به شکل ظالمانه‌یی مخالفان را با استفاده از تاکتیکهای تروریستی و ترور هدف قرار می‌دهد

توطئه بمب‌گذاری رژیم در گردهمایی سالانه مقاومت در ویلپنت در سال۲۰۱۸
توطئه بمب‌گذاری رژیم در گردهمایی سالانه مقاومت در ویلپنت در سال۲۰۱۸

نشنال اینترست آمریکا در مقاله‌یی به قلم دیوید شٍد مدیر سابق اطلاعاتی وزارت دفاع آمریکا نوشت: رژیم ایران به شکل ظالمانه‌یی مخالف ان را با استفاده از تاکتیکهای تروریستی و ترور هدف قرار می‌دهد. اما با وجود چنین جنایاتی با واکنش‌های بین‌المللی ناچیزی روبه‌رو شده و به همین دلیل فرصت یافته تا مخالفان خود را با مصونیت هدف قرار دهد.

مدیر سابق اطلاعاتی وزارت دفاع آمریکا با یادآوری توطئه بمب‌گذاری رژیم در گردهمایی سالانه مقاومت در ویلپنت در سال۲۰۱۸، می‌افزاید:

در حالی‌که رهبران غرب در فکر یک استراتژی برای مقابله با رژیم ایران در سال۲۰۲۲ و سالهای بعد از آن هستند، باید جنایاتی که به دستور خامنه‌ای صورت می‌گیرد را در نظر داشته باشند. سرکوب خشونت‌آمیز هرگونه مخالفت با این رژیم، تأکیدی است بر خطری که این رژیم برای مردم ایران دارد. در همین حال عدم تحمل هر گونه مخالفت توسط رژیم نشان‌دهنده ترس آن از اپوزیسیون و جنبش طرفدار دموکراسی است که در جریان قیامهای گذشته پیشرفتهای مهمی در ایران داشته است.

مقاله دیوید شد در پایان نتیجه می‌گیرد که آمریکا و متحدان آن باید در مقابله با رژیم ایران مماشات نکنند. و به‌عنوان اولین قدم در مقابله با این رژیم، و افزایش فشار بر آن حمایت از اپوزیسیون ایران است. (نشنال اینترست آمریکا اول بهمن)

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/a02a9e8a-3aa6-40aa-b253-60459137fa8e"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات