728 x 90

ند پرایس: ما به اخراج رژیم ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متعهد هستیم

ند پرایس  سخنگوی وزارت‌خارجه آمریکا
ند پرایس سخنگوی وزارت‌خارجه آمریکا

بنا به گزارش سایت وزارت‌خارجه آمریکا سه‌شنبه ۱۵آذر... ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در مورد اخراج رژیم ایران از کمیسیون زنان به موضع کاملا هریس معاون رئیس جمهور اشاره کرد که گفته است خواست ما برای کار با متحدان در سراسر جهان را اعلام کرد که ایران را از کمیسیون مقام زن سازمان ملل اخراج کنیم.

ند پرایس گفت: ما به اخراج رژیم ایران از این کمیسیون متعهد هستیم زیرا این یک کار درست است و نشان می‌دهد که ما در کنار زنان در ایران و سراسر جهان ایستاده‌ایم و این به‌خاطر رفتار وحشیانه ایران علیه زنان و دختران ایران است.

وی افزود این قطعنامه در ۱۴دسامبر به رأی گذاشته می‌شود و ما به کار با متحدان ادامه می‌دهیم تا از این قطعنامه حمایت کنند...

ند پرایس در مورد اعتراضات در ایران تا جایی که به شجاعت زنان و دختران برمی گردد ما بسیار روشن ساختیم که گفتگوهای برجامی در حال حاضر در دستور کار ما نیست. آنچه ما رویش متمرکز هستیم این است که چطور بتوانیم از اعتراض کنندگان در سراسر ایران و کمک به آنها برای احقاق حقوق جهانی‌شان حمایت کنیم... اما همه اینها را می‌توانیم با تحقق تعهد پرزیدنت بایدن انجام بدهیم یعنی نگذاریم ایران هیچگاه به سلاح اتمی برسد.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/0cee7b1e-cf26-4e30-9afb-295b7625b0fc"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات