728 x 90

نامه سه سناتور آمریکا به رافائل گروسی جهت حسابرسی از رژیم ایران

سناتور مارکو روبیو، ، جیم ریش و راب پورتمن
سناتور مارکو روبیو، ، جیم ریش و راب پورتمن

 سناتور مارکو روبیو، جیم ریش و راب پورتمن  پنجشنبه ۳۱ شهریور طی نامه‌یی به رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نوشتند: «ما از شما می‌خواهیم که بر تعهدات خود مبنی بر این‌که رژیم ایران باید پاسخهای درستی در مورد برنامه هسته‌یی خود ارائه دهد، ثابت قدم بمانید. هم‌چنین در این مورد که این رژیم به‌خاطر هر گونه تخلفی از تعهدات بین‌المللی هسته‌یی باید مورد حسابرسی قرار گیرد»

مارکو روبیو، نایب‌رئیس کمیته اطلاعاتی سنا (R-FL)، رئیس کمیته روابط خارجی سنا، جیم ریش (R-ID)، و عضو کمیته امنیت داخلی و امور دولتی سنا، راب پورتمن (R-OH) یک پیام ارسال کردند. نامه‌یی به رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در آن نسبت به خواسته‌های رژیم ایران ابراز نگرانی کرده است.

از زمانی که آژانس، تحقیقات فعلی خود را در سال۲۰۱۸ آغاز کرد، ایران بارها از تلاش‌های آژانس برای بازرسی و ارزیابی فعالیت‌های هسته‌یی گزارش‌نشده و مشکوک کشف‌شده در سایت‌های متعدد جلوگیری کرده است. پیشنهاد بستن این تحقیقات بدون اطلاع از ماهیت یا گستره فعالیت‌های هسته‌یی ایران، جایی که مواد مورد بحث اکنون در کجا قرار دارد یا این‌که آیا ایران به چنین فعالیت‌هایی ادامه می‌دهد مشروعیت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تضعیف می‌کند و ایران را برای پیشبرد برنامه هسته‌یی خود با مصونیت از مجازات و خارج از پارامترهای تعهدات بین‌المللی آن».

«رهبری شما قابل توجه بوده و باید اعتبار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به‌ویژه در رابطه با فعالیت‌های آن در ایران بازگرداند. همان‌طور که با ایالات متحده و سایر طرف‌های توافق هسته‌یی احتمالی با ایران تعامل می‌کنید، از شما می‌خواهیم که بر تعهدات خود مبنی بر این‌که ایران پاسخ‌های صادقانه‌ای در رابطه با برنامه هسته‌یی خود ارائه بدهد و مسئول هر گونه تخلف تحت تعهدات هسته‌یی بین‌المللی خود است، ثابت قدم بمانید. ”

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/2e3389b1-8a27-434a-96c5-04ea1e2b8c65"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات