728 x 90

میزان واقعی مشارکت در انتخابات رژیم ۸/۲درصد معادل ۵میلیون نفر است

ستاد اجتماعی مجاهدین
ستاد اجتماعی مجاهدین

ستاد اجتماعی داخل کشور

میزان واقعی مشارکت در انتخابات رژیم ۸/۲درصد معادل ۵میلیون نفر است

 

ستاد اجتماعی مجاهدین برای نظارت بر چگونگی انتخابات رژیم در روز جمعه ۱۱ اسفند حداکثر تلاش خود را در شهرهای مختلف میهن و بسیاری از روستاها و اماکن مختلف رأی‌گیری از مزدبگیران رژیم، به‌عمل آورد. این تلاش فوق‌العاده، تا آنجا که امکانپذیر بود با فیلمبرداری و صدا برداری یا مشاهدات مستقیم و بعضاً با شرکت عمدی در پروسه رأی دادن برای اشراف بر جزئیات، توسط ناظران ستاد اجتماعی مجاهدین همراه بود.

در این بررسیها ۱۹۴۱شعبه رأی‌گیری، شامل شعبه‌های بزرگ و متوسط و کوچک در تهران و شهرها و روستاها و مناطق مختلف کشور، از ساعت ۸صبح تا ساعت ۲۴ بی‌وقفه مورد مانیتور قرار گرفت تا صحت‌وسقم مشاهدات و آمارگیریها و گزارشها از سایر شعبه‌ها در ۲۴۳شهر در ۳۱ استان تا آنجا که امکان دارد تدقیق و به آزمایش کشیده شود.

ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور به اختصار نتیجهٔ مانیتورها و مشاهدات بی‌واسطه را به اطلاع هموطنان می‌رساند. باید در نظر داشت که رژیم ساعت رأی‌گیری را که بنا بر تصریح سخنگوی ستاد انتخابات قرار بود در ساعت ۶ بعدازظهر پایان یابد در چند نوبت تا ساعت ۱۲ جمعه شب تمدید کرد.

مجموع تعداد رأی‌دهندگان در ۱۹۴۱ شعبه ۱۵۶هزار و ۵۹۷نفر بود یعنی به‌طور متوسط در هر شعبه ۸۱نفر رأی دادند. در نتیجه تعداد رأی دهندگان در ۵۹هزار شعبه در کل کشور حدود ۴میلیون و ۷۷۹هزار نفر است که با تقریب افزوده به ۵میلیون بالغ می‌شود. به این ترتیب میزان مشارکت به نسبت ۶۱،۱۷۲،۲۹۸نفر دارندگان حق رأی، که ستاد انتخابات رژیم اعلام کرده است ۸/۲درصد است، اعم از کسانی که به اختیار یا به اجبار رأی داده‌اند.

هم‌چنانکه خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران اعلام کرده است، این در واقع رفراندوم و رأی مردم ایران به سرنگونی دیکتاتوری دینی است.

 

ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور

۱۲ اسفند ۱۴۰۲

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/39fccd49-a579-4395-8ccc-087bedd27939"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات