728 x 90

مولوی عضو مجلس ارتجاع به رئیسی: تیم اقتصادیتان در امور یومیه همه وامانده‌اند

محمد مولوی عضو مجلس ارتجاع
محمد مولوی عضو مجلس ارتجاع

محمد مولوی عضو مجلس ارتجاع از آبادان در جلسه امروز سه‌شنبه ۷دی مجلس ارتجاع خطاب به رئیسی جلاد گفت: تا دیر نشده در تیم اقتصادیتان تجدیدنظر کنید. آنها نه تنها مردانی برای تنگناهای اقتصادی نیستند بلکه در امور یومیه هم وامانده‌اند.

مولوی با اشاره به تصادف مرگبار در جاده‌های خوزستان خطاب به رئیسی گفت: به وزیر راه دستور دهید از اتاق خود خارج شود و جاده‌های مرگبار خوزستان را نگاهی بکند.

وی خطاب به وزرای رئیسی جلاد گفت: آقای بی‌برنامه در بودجه، شما کافی است به‌جای دو دستتان که در جیب خوزستان باشد، یک دستتان را بیرون آورید، ببینید وضع خوزستان چه خواهد شد.

آقای سعید محمد دبیر شورای عالی مناطق آزاد بداند و بفهمد اینجا پادگان نیست، فکر کرده است، منطقه آزاد اروند مردم آبادان و خرمشهر را بدبخت کرد و رفتار تو دو برابر به خوزستان و آبادان صدمه می‌زند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/35e4afa9-339f-4909-a4b3-79dde428c583"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات